Συμβουλές και οδηγίες για ταξίδια με αεροπλάνο εντός Ελλάδας και από/προς Ελλάδα. Covid-19 security travel measures.

Συμβουλές και οδηγίες για ταξίδια με αεροπλάνο εντός Ελλάδας και από/προς Ελλάδα. Covid-19 security travel measures.

 

 

Στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα ελληνικά αεροδρόμια, έχει τεθεί σε ισχύ μία σειρά μέτρων που συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ενισχυμένες διαδικασίες παρακολούθησης των πτήσεων, παρουσία γιατρών και άλλου προσωπικού έκτακτης ανάγκης, όπως επίσης και παροχή πληροφοριακού υλικού με στόχο την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση. 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες συμβουλές για τους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν από/προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

 

 

Πριν το ταξίδι

 

 

–  Συνιστάται η χρήση των διαθέσιµων ηλεκτρονικών εφαρµογών και υπηρεσιών, τόσο πριν την αναχώρηση για το Αεροδρόµιο (web check-in) όσο και εντός του Αεροδροµίου.

–  Η χρήση µάσκας είναι υποχρεωτική τόσο στους χώρους του αεροσταθµού όσο και κατά τη διαδικασία επιβίβασης, (Κοινή Υπουργική Απόφαση 17.05.2020, ΦΕΚ1869/∆1α/ΓΠ.οικ.30612) αλλά και κατά την πτήση. Εξαιρούνται τα παιδιά κάτω των 6 ετών καθώς και όσοι αντιµετωπίζουν αναπνευστικά προβλήµατα. Συνιστάται η αλλαγή της κάθε 4 ώρες.

Φροντίστε να διαθέτετε επαρκή ποσότητα για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

 

 

Αναχώρηση

 

 

–  Πρέπει να τηρείτε τα µέτρα υγειονοµικής προστασίας που ισχύουν στους χώρους του Αεροσταθµού και γνωστοποιούνται µέσω οπτικού υλικού και επαναλαµβανόµενων ηχητικών αναγγελιών.

–  Η είσοδος στο κτήριο του αεροσταθµού επιτρέπεται µόνο σε επιβάτες, προσωπικό και αδειοδοτηµένους φορείς. Συνοδοί επιβατών και επισκέπτες εισέρχονται µόνο για σοβαρούς και επιτακτικούς λόγους (συνοδεία ή παραλαβή ανήλικου, συνοδεία ΑΜΕΑ, κ. α.).

–  Υπάρχουν διαθέσιµα αντισηπτικά υγρά σε περισσότερα από 300 σηµεία του Αεροδροµίου και στους χώρους υγιεινής / WC, για xρήση από τους επιβάτες σε όλα τα στάδια της ταξιδιωτικής διαδικασίας (αναχώρηση, άφιξη).

–  Η τήρηση των αποστάσεων είναι κυρίως µέτρο συµπεριφοράς για επιβάτες και προσωπικό, που πρέπει να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας µεταξύ τους (1,5 µέτρου) σε όλες τις φάσεις των διαδικασιών στο έδαφος. Για αυτόν το σκοπό, έχουν τοποθετηθεί ειδικές σηµάνσεις στο έδαφος, καθώς και οπτικές οδηγίες σε οθόνες και banner.

–  Τα καθίσµατα σε όλους τους χώρους αναµονής έχουν παραταχθεί σε νέα διάταξη που επιτρέπει την τήρηση ελάχιστης απόστασης, ενώ επιπλέον συνιστάται η διατήρηση µιας θέσης κενής δίπλα σε κάθε καθήµενο επιβάτη. Οικογένειες ή ζευγάρια που συνταξιδεύουν µπορούν να µην τηρούν την απόσταση αυτή.

–  Για τους επιβάτες ΑµεΑ τηρούνται σχολαστικά όλα τα παραπάνω µέτρα και επιπρόσθετοι κανόνες για κατά προτεραιότητα επιβίβαση, αποφυγή πολύωρης παραµονής σε κλειστό χώρο και στην αίθουσα ΑµεΑ του Αεροδροµίου, ενώ τόσο τα αµαξίδια µεταφοράς όσο και τα οχήµατα (Ambulifts) καθαρίζονται και απολυµαίνονται σε τακτά διαστήµατα, πριν και µετά τη χρήση, ώστε να διασφαλισθεί η µέγιστη δυνατή προστασία από τον Covid-19 για τους επιβάτες.

 

 

Άφιξη

 

 

–  Πρέπει να τηρείτε τα µέτρα υγειονοµικής προστασίας που ισχύουν στους χώρους του Αεροσταθµού και γνωστοποιούνται µέσω οπτικού υλικού και επαναλαµβανόµενων ηχητικών αναγγελιών.

–  Η χρήση µάσκας είναι επίσης υποχρεωτική τόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποβίβασης όσο και κατά την τη διάρκεια της παραµονής στους χώρους του Αεροδροµίου (Κοινή Υπουργική Απόφαση 17.05.2020, ΦΕΚ 1869/∆1α/ΓΠ.οικ.30612).

–  Ισχύει η τήρηση των αποστάσεων για επιβάτες και προσωπικό µεταξύ τους (1,5 µέτρου). Για αυτόν το σκοπό, έχουν τοποθετηθεί ειδικές σηµάνσεις στο έδαφος, καθώς και οπτικές οδηγίες σε οθόνες και banner.

–  Στην περιοχή παράδοσης/παραλαβής αποσκευών των Αφίξεωνσηµάνσεις στο δάπεδο, αναγγελίες και οπτικά µηνύµατα επισηµαίνουν την ανάγκη τήρησης των µέτρων υγειονοµικής προστασίας.

–  Συσκευές απολύµανσης χεριών υπάρχουν σε πολλά σηµεία για χρήση από επιβάτες και προσωπικό.

–  Στο Lost & Foundσηµάνσεις στο δάπεδο υποδεικνύουν την τήρηση των κατάλληλων αποστάσεων, ενώ απολυµαντικό υγρό χεριών υπάρχει σε όλα τα σηµεία επαφής.

–  Για τους επιβάτες ΑµεΑ τηρούνται σχολαστικά όλα τα παραπάνω, όπως αναφέρεται και κατά τη διάρκεια της αναχώρης.

 

Tip: Μπορείτε να μεταφέρετε στη χειραποσκευή σας αντισηπτικό/απολυμαντικό τζελ σε συσκευασία μεγαλύτερη των 100ml.


Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΕ, τα αντισηπτικά/απολυμαντικά υγρά χεριών εξαιρούνται από τον κανονισμό για τα υγρά κα επιτρέπεται η μεταφορά τους στις χειραποσκευές, σε συσκευασίες μεγαλύτερες των 100ml.

 

 

Γενικά μέτρα Υγειονομικού χαρακτήρα

 

 

–  Εγκαταστάσειςμηχανήματαεξοπλισμός και επιφάνειες συχνής επαφής στους χώρους του αεροδρομίου, καθαρίζονται και απολυμαίνονται τακτικά με ειδικά υλικά.

–  Το προσωπικό του Αεροδροµίου, των αεροπορικών εταιρειών και των φορέων επίγειας εξυπηρέτησηςπαρέχει πληροφόρηση για τα υγειονοµικά µέτρα και για τις σχετικές διαδικασίες που εφαρµόζονται στο Αεροδρόµιο και στην πτήση και επιβλέπει την τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων και τη χρήση µάσκας.

–  Ροή πληροφοριών και οδηγιών ενηµερώνει τους επιβάτες για την τήρηση των µέτρων υγιεινής τόσο µέσω ηχητικών ανακοινώσεων όσο και σε οθόνες και σηµάνσεις σε όλους τους χώρους.

–  Πολυκαρβονικά φύλλα χρησιμοποιούνται για περαιτέρω προστασία σε υπηρεσίες όπου υπάρχει εκ του σύνεγγυς συνεργασία επιβάτη – προσωπικού (εκδοτήρια εισιτηρίων, γραφεία πληροφοριών κ.λπ.).

–  Οι εργαζόµενοι είναι εφοδιασµένοι µε όλα τα µέσα ατοµικής προστασίας (µάσκες, γάντια, αντισηπτικό υγρό) τα οποία και χρησιµοποιούν καθόλη τη διάρκεια της εργασίας τους.

–  Οι περιοχές επαφής επιβατών, τα µηχανήµατα, οι πάγκοι και οι ειδικές λεκάνες αντικειµένων, καθαρίζονται και απολυµαίνονται τακτικά µε ειδικά υλικά από το ίδιο το προσωπικό των σηµείων ελέγχου και το προσωπικό καθαρισµού κτηρίου.

–  Στις αίθουσες δηµόσιας πρόσβασης και χώρους αναµονής επιβατών υπάρχει σήµανση των καθισµάτων για την τήρηση ελάχιστης απόστασης (µιας θέσης), µε εξαίρεση οικογένειες ή συνταξιδεύοντα ζευγάρια. Η χρήση της µάσκας παραµένει υποχρεωτική στις περιοχές αυτές. Επιπλέον, υπάρχει διαρκής ροή πληροφοριών και οδηγιών µε ηχητικές αναγγελίες και οπτικό υλικό προκειµένου να τηρούνται τα µέτρα Υγιεινής και Προστασίας.

–  Στο Lost & Found, υπάρχει απολυµαντικό υγρό χεριών, ενώ καθαρισµός και απολυµάνσεις σε σηµεία, χώρους και αντικείµενα συχνής επαφής, γίνονται σε τακτικά διαστήµατα από προσωπικό του Αεροδροµίου, όπως και των Υπηρεσιών Επίγειας Εξυπηρέτησης.

–  Τα χειραµαξίδια πριν την τοποθέτηση τους στους αυτόµατους πωλητές χειραµαξιδίων απολυµαίνονται από την εταιρεία διαχείρισης χειραµαξιδίων.

 

 

 

 

 

Τα παραπάνω μέτρα τελούν υπό διαρκή αξιολόγηση για την αποτελεσματικότητά τους, ενώ θα τροποποιούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων Κρατικών Αρχών. 

 

 

Χρήσιμες Σελίδες

 

Διαβάστε το ενημερωτικό έντυπο Covid-19 του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών: https://www.aia.gr/userfiles/85ab214c-4e7b-4639-83ca-a1fb2a24fc19/e-brocure_covid.pdf


Oδηγίες που έχει εκδώσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για τους ταξιδιώτες και τους εργαζόμενους στα ελληνικά αεροδρόμια: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19-odigies-gia-taxidiotes.

 

 

 

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!